Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale I.I Florian Daniel-Ioan, cu sediul in Victoria, Judet Brasov, Str. Albota Bl.8 Ap. 4 în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://elize.ro/, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.
Cuprins
1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2. Scopurile și temeiurile prelucrării
3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
5. Transferul datelor cu caracter personal
6. Drepturile de care beneficiați
7. Confidențialitatea minorilor
8. Modificări în politica de confidențialitate

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  A. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
  • Nume și prenume
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • Adresă de facturare
  • Adresă de livrare
  • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/ preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul domeniilor
  B. Daca sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
  • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebari / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel
  • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
  A. Daca sunteți client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se realizează astfel:
  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
  Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA.
  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  B. Daca sunteți vizitator al site-ului, FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, prin intermediul site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.
  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
  Vă vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
  In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcină (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
  Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
  Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
  Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul în care le-au fost furnizate.
  De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
  • Pentru administrarea site-ului
  • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA prin intermediul site-ului;
  • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
  • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
  • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
  • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 5. Transferul datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal furnizate către FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. În măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.
  Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.
 6. Drepturile de care beneficiați
  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
  ·         Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, conform celor descrise în prezentul document
  ·         Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
  ·         Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
  ·         Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice
  ·         Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții
  ·         Dreptul de portabilitate a datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către  ……………………………………………… către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
  ·         Dreptul la opoziție
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos
  – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  ·         Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
  ·         Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: contact@elize.ro
 7. Confidențialitatea minorilor
  FLORIAN DANIEL-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
  Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.
  Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la: contact@elize.ro
 8. Modificări în politica de confidențialitate
  Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, veți fi înștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.